Spring naar hoofd-inhoud

Financieel jaaroverzicht Elisabeth-parochie 2017

Beknopte toelichting

· De baten van 2017 vallen € 29.900,- lager uit in 2016. Dit komt onder meer door minder inkomsten uit uitvaarten en misintenties.

· De verbouwing van de Emmaüskerk en de verplaatsing van het parochiecentrum van Sluiskil naar Terneuzen heeft bijna € 400.000,- gekost. Voor de financiering hiervan zijn spaarmiddelen aangesproken. Dat was van flinke invloed op de rente-inkomsten van de beleggingen. Ook de incidentele baten zijn aanmerkelijk lager dan in 2016.

· De lasten zijn met € 2.900,- toegenomen ten opzichte van 2016. Dit is vooral te wijten aan extra kosten voor regulier onderhoud en eenmalige extra kosten voor de verbouwing en herinrichting van de Emmaüskerk en het nieuwe parochiecentrum.

· Door lagere baten en min of meer gelijkblijvende lasten, resulteert 2017 in een tekort van € 72.500,-.

· Ter verbetering van het exploitatieresultaat trachten we de baten te verhogen en kijken we in 2018 opnieuw kritisch naar de lasten.

Uitgebreid overzicht

Terneuzen, 28 juni 2017

Carel van Waes, vicevoorzitter Elisabeth-parochie