Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op onze website

Heeft u dringend een pastor nodig? Bel (06) 53 99 78 50.

Aanmelden voor de weekendvieringen 0115-612327

Bisschoppensynode

Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in 2023. Deze bisschoppensynode gaat over de Synodale kerk en heeft drie sleutelwoorden: ‘Gemeenschap, participatie en zending’.

Prachtig resultaat actie voor de voedselbank

In november en december zijn door heel Zeeuws-Vlaanderen levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Fijn dat alle zeshonderd pakketten die de Voedselbank iedere week aflevert bij mensen in Zeeuws-Vlaanderen konden worden aangevuld met de talrijke giften van de parochianen.

Kennismaking met onze nieuwe kapelaan

In de link stelt onze nieuwe kapelaan zich graag schriftelijk voor aan de parochianen.

Door Corona is het voor hem helaas niet mogelijk om persoonlijk kennis te maken met de parochianen

Noveenkaars Elisabethdagen te koop

De Elisabethdagen staan dit jaar in het teken van Sint-Jozef. Evenals vorig jaar is er een bijzondere noveenkaars te koop. Op de kaars staat een kopie van een icoon van Sint-Jozef. Deze icoon is in bezit van kapelaan Jochem van Velthoven.
De noveenkaars wordt geleverd met een actueel gedicht geschreven door zr. dr. Noëla Polet. De kaars kost 10 euro contant en is in Philippine en Zuiddorpe bij de koster te koop na afloop van de zondagsviering. In Terneuzen is de noveenkaars te koop in het parochiecentrum, op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Parochie in beeld: video

Woord van Bemoediging door één van de pastores (met één of twee assistenten), via het YouTube-kanaal van Kerkbelang Koewacht. Deze Woorden van Bemoediging komen tot stand in samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse r.k.-parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-Parochie, H. Andreas West-Zeeuws-Vlaanderen en de stichting Kerkbelang Koewacht.

Lees het RegioBlad online!

Het RegioBlad is ook digitaal beschikbaar. Maak gebruik van Google Chrome, dat werkt het beste. 

Mededelingenbladen Terneuzen

 

"Tot nader bericht wordt er vanaf 2 januari alleen in de kerken van Aardenburg, Terneuzen en Hulst op zondag gevierd. In alle andere kernen zijn geen weekendvieringen. Uitvaarten blijven wel mogelijk in kerken van alle parochiekernen. Meer informatie in de brieven van het bisdom en de parochiebesturen op de website".

Mededelingenbladen Philippine

 

"Tot nader bericht wordt er vanaf 2 januari alleen in de kerken van Aardenburg, Terneuzen en Hulst op zondag gevierd. In alle andere kernen zijn geen weekendvieringen. Uitvaarten blijven wel mogelijk in kerken van alle parochiekernen. Meer informatie in de brieven van het bisdom en de parochiebesturen op de website".

Mededelingenbladen Zuiddorpe

 

"Tot nader bericht wordt er vanaf 2 januari alleen in de kerken van Aardenburg, Terneuzen en Hulst op zondag gevierd. In alle andere kernen zijn geen weekendvieringen. Uitvaarten blijven wel mogelijk in kerken van alle parochiekernen. Meer informatie in de brieven van het bisdom en de parochiebesturen op de website".

Vormsel 2022

Door de coronapandemie is de voorbereiding en viering van het Heilig Vormsel in de Elisabethparochie ook vorig jaar anders verlopen dan in andere jaren.

De Vormselviering kon gelukkig doorgaan. Dit hopen wij ook voor 2022.

Het aanmeldformulier is te vinden op de website van de Elisabeth-parochie: www.eparochie.nl (sacramenten/vormsel)

 De ouders/verzorgers worden verzocht zelf het aanmeldformulier bij de parochie inleveren. Dit kan via adres: Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen of men kan het aanmeldformulier op de website van de parochie downloaden en invullen en vervolgens scannen en mailen.

Er wordt dringend verzocht GEEN foto met een gsm van het aanmeldingsformulier te maken en te mailen omdat wij dat in de administratie niet kunnen verwerken. 

Na het ontvangen van de aanmeldingen zullen wij de ouders en de aanstaande vormelingen informeren over de voorbereidingsbijeenkomsten en de vormselviering.
Heeft u vragen of opmerkingen, belt of mailt u dan alstublieft. bureau@eparochie.nl

Hartelijke groeten, namens het pastorale team en werkgroep Vormsel,

Ralf Grossert, pastoraal werker

Meredith Hoelen, projectmedewerker Vormsel

Wat als je leeft in armoede

Waar kan je terecht?

Bij wie moet je zijn?

Is er ergens een helpende hand?

'Als God renoveert' van fr. James Mallon door pastoor J. van Velthoven

Dit najaar gaan we, weer vanuit het Sint Francicuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, deze boekbesprekingen door kapelaan Jochem van Velthoven hernemen. We zijn gestart op woensdagavond 8 september om 19.30 uur in de Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneuzen.
Aanmelden kunt u via de website van het Sint Franciscuscentrum. Eventueel aanmelden kan ook via bureau@eparochie.nl o.v.v. naam , emailadres en telefoonnummer.

Er volgen na deze datum nog 2 avonden en wel op 15 december 2021 en op 2 februari 2022. Graag ontmoeten wij u weer op één van deze avonden.

in verband met de coronamaatregelen gaat 15 december helaas niet door.

85+ middagen

Beste 85 plussers,

We waren weer begonnen met de mini 85 plussers middagen.

Helaas zijn we door de slechte coronacijfers genoodzaakt om deze bijeenkomsten tijdelijk stil te zetten.

Met vriendelijke groet,

Marja Kok Coördinator 85 plus groep.

Livestreams

De vieringen online live meebeleven of terugkijken? U kunt terecht op www.kerkdienstgemist (zoek op RK Kerk Terneuzen). Tip voor gezinnen: www.sintfranciscuscentrum.nl. Dit centrum zorgt voor live-streams en Gezinspastoraat via Facebook, met pastoor Jochem!

Gezinsdag 12 maart 2022

Balans in je leven

Politieke avond Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen gaat niet door.

Op 15 februari zou de Stichting Kerk en Vluchteling een politieke avond houden in de Emmauskerk in Terneuzen over de nieuwe inburgeringswet. Vanwege de nog strenge overheidsregels i.v.m. corona en vanwege het hoge aantal besmettingen in de gemeente Terneuzen gaat deze avond niet door. Later in 2022 willen deze avond gaan organiseren als de coronaregels sterk versoepeld zijn en het aantal besmettingen fors is gedaald. We hopen u dan te ontmoeten.

Pastor Niek van Waterschoot, secretaris Kerk en Vluchteling.

Nieuwsbrief 22 december

Onze parochie heeft een Nieuwsbrief. Deze week is er weer een nieuwe versie verschenen. U kunt zich aanmelden via bureau@eparochie.nl.

Vacature bestuur PKC Noord

Binnen het bestuur van Parochie Kern Commissie Noord(PKC-Noord) is per 1 januari 2021 een vacature ontstaan.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of informatie aanvragen op het parochiebureau of bij de voorzitter, één van de andere PKC-leden of één van de pastores.

Gezinspastoraat thuis

De filmpjes van Kapelaan Jochem zijn wekelijks te zien. Hij zendt iedere woensdag- en zondagavond live uit om 19.00 uur, via Facebook.

Ruimte voor gebed en bezinning

Er zijn speciale plaatsen voor een gebed, een kaarsje of bezinning in Terneuzen, Sas van Gent en Zuiddorpe. Lees er hier meer over.