Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op onze website

Heeft u dringend een pastor nodig? Bel (06) 53 99 78 50

Vastenactie 2022

In 2022 leggen de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen de lat weer hoog met het doel om 50 duizend euro in te zamelen voor Sibusiso. Om dat voor elkaar te krijgen, worden er heel wat activiteiten op touw gezet. Lees verder.

Kennismaking met onze nieuwe kapelaan

In de link stelt onze nieuwe kapelaan zich graag schriftelijk voor aan de parochianen.

Parochie in beeld: video

Woord van Bemoediging door één van de pastores (met één of twee assistenten), via het YouTube-kanaal van Kerkbelang Koewacht. Deze Woorden van Bemoediging komen tot stand in samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse r.k.-parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-Parochie, H. Andreas West-Zeeuws-Vlaanderen en de stichting Kerkbelang Koewacht.

Opening Vredeskapel Willibrordustoren Terneuzen

De officiële opening van de Vredeskapel en tentoonstelling in de Willibrordustoren in Terneuzen is op zaterdag 9 juli van 10.30 tot 13.00 uur. Welkom! Voor meer informatie, kijk op de Uitnodiging.

Lees het RegioBlad online!

Het RegioBlad is ook digitaal beschikbaar. Maak gebruik van Google Chrome, dat werkt het beste. 

MEDEDELINGENBLADEN

Boekenhoek vol!

De kasten in de boekenhoek zijn vol. Voorlopig kunnen we geen nieuwe boeken meer kwijt, dus er even geen meer inleveren!

Hulp bij Oekraïne

De Zeeuws-Vlaamse parochies kwamen bij elkaar om te kijken welke hulp we kunnen bieden. Lees de brief van Pastoor Wiel Wiertz.

Vastenactie in het nieuws!

Landelijke aandacht van de Vastenactie voor onze activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen. Lees meer op de website waarin ze de winkels een 'inspirerend voorbeeld' noemen.

Vormsel 2022

Door de coronapandemie is de voorbereiding en viering van het Heilig Vormsel in de Elisabethparochie ook vorig jaar anders verlopen dan in andere jaren.

De Vormselviering kon gelukkig doorgaan. Dit hopen wij ook voor 2022.

Het aanmeldformulier is te vinden op de website van de Elisabeth-parochie: www.eparochie.nl (sacramenten/vormsel)

 De ouders/verzorgers worden verzocht zelf het aanmeldformulier bij de parochie inleveren. Dit kan via adres: Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen of men kan het aanmeldformulier op de website van de parochie downloaden en invullen en vervolgens scannen en mailen.

Er wordt dringend verzocht GEEN foto met een gsm van het aanmeldingsformulier te maken en te mailen omdat wij dat in de administratie niet kunnen verwerken. 

Na het ontvangen van de aanmeldingen zullen wij de ouders en de aanstaande vormelingen informeren over de voorbereidingsbijeenkomsten en de vormselviering.
Heeft u vragen of opmerkingen, belt of mailt u dan alstublieft. bureau@eparochie.nl

Hartelijke groeten, namens het pastorale team en werkgroep Vormsel,

Ralf Grossert, pastoraal werker

Meredith Hoelen, projectmedewerker Vormsel

Wat als je leeft in armoede

Waar kan je terecht?

Bij wie moet je zijn?

Is er ergens een helpende hand?

Livestreams

De vieringen online live meebeleven of terugkijken? U kunt terecht op www.kerkdienstgemist (zoek op RK Kerk Terneuzen). Tip voor gezinnen: www.sintfranciscuscentrum.nl. Dit centrum zorgt voor live-streams en Gezinspastoraat via Facebook, met pastoor Jochem!

Gezinspastoraat thuis

De filmpjes van Kapelaan Jochem zijn wekelijks te zien. Hij zendt iedere woensdag- en zondagavond live uit om 19.00 uur, via Facebook.

Ruimte voor gebed en bezinning

Er zijn speciale plaatsen voor een gebed, een kaarsje of bezinning in Terneuzen, Sas van Gent en Zuiddorpe. Lees er hier meer over.