Eerste Heilige Communie

In 2018 is de regionale viering van de Eerste Heilige Communie op zondag 3 juni om 10.30 uur in de Emmaüskerk te Terneuzen. Deze viering is een regionale viering, bestemd voor communicanten uit de drie parochiekernen. In iedere parochiekern is er een kennismakingsviering, als zich kinderen uit die parochiekern hebben aangemeld. Evenals in 2017 is de voorbereiding regionaal te Terneuzen.