Vergoedingen/tarieven

Het Bisdom stelt jaarlijks de tarieven voor kerkelijke diensten vast.

  • Huwelijks- of uitvaartdienst in de kerk: € 588,00.
  • Koorzang tijdens huwelijks- of uitvaartdienst: € 40,00.
  • Dienst in crematorium of aula uitvaartonderneming (incl. sitpendiatoeslag ad € 185,00): € 588,00.
  • Jubileumviering: € 291,00.
  • Misintentiewaarbij " één naam" genoemd wordt plus het woord "familie" € 10,50

Rekeningen in verband met een huwelijk, een uitvaart of een dienst in het crematorium of aula uitvaartonderneming worden verlaagd met de parochiebijdrage die is betaald in de drie jaar voorafgaand aan het huwelijk of het overlijden.

Rekeningen in verband met doop, eerste communie en vormsel worden verlaagd met de parochiebijdrage van het voorafgaande jaar.   

De parochiebijdrage in 2016 is het minimum bedrag van € 118,00.

Voor nadere toelichting, bel 06-51581635.

KERKHOFCOMMISSIE R.K. Begraafplaats Westdorpe

Secr. Wilhelminastraat 23 4554 BL Westdorpe tel/fax 0115.452271
Email: cdehulsters@zeelandnet.nl
Tarieven ingaande 1 jan 2017
Hier te downloaden

Begraafplaatstarieven Philippine, Sluiskil en Zuiddorpe

Tarieven  hier te downloaden