Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op onze website

Heeft u dringend een pastor nodig? Bel (06) 53 99 78 50.

Mededelingenbladen

Gezien het feit dat tot en met Pasen in verband met het Coronavirus geen vieringen worden gehouden in onze kerken staat nu op de plaats van de mededelingenbladen een brief van al onze pastores.

Hierin vindt u naast woorden van bemoediging en gebed ook een oproep om te denken aan onze medemens dichtbij en verder weg en hen te steunen in deze moeilijke tijden.

Daarnaast treft u een aantal heldere en praktische regelingen aan omtrent Palmzondag, de Goede Week en Pasen.

Help de vastenactie toch aan een mooie opbrengst

Door het Coronavirus zullen vele activiteiten van de Vastenactie geen doorgang kunnen vinden.

Dit kan een negatieve invloed op de totale opbrengst hebben, maar dat hoeft niet.

Zeker niet als u mooi bedrag overmaakt op de rekening van de Vastenactie.

Geef gul op NL66 RABO 0159527104 t.n.v. Elisabethparochie inzake Vastenactie.

Lees het RegioBlad online!

U kunt het Regioblad op de website het beste lezen als u gebruik maakt van Google Chrome

vijfde zondag veertigdagentijd

Ook voor komende zondag heeft pastor Wiertz weer een overdenking gemaakt.

Deze vindt u hier

 

Coronavirus: heeft u vragen?

Coronavirus

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op.

Hebt u iets te melden hierover in verband met de parochie laat het dan even weten aan communicatie@eparochie.nl

Coronavirus: maatregelen

De Elisabeth-parochie neemt maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, dit in aansluiting op de richtlijnen van de overheid en het RIVM en de richtlijnen vanuit het bisdom. 

Alle geplande activiteiten van de Elisabeth-parochie die niet noodzakelijk zijn worden afgelast tot 2e Paasdag.

Wat dit betekent:

- De Chrismaviering, die gepland was voor 8 april in de Basiliek in Hulst zal NIET doorgaan.

- Alle vieringen in het weekend gaan niet door.

- ook de vieringen in de week komen tot 6 april te vervallen. Wellicht zijn er daarna vieringen in beperkte kring mogelijk.

- Alle geplande activiteiten en alle bijeenkomsten voor de Vastenactie of repetities van zangkoren, gaan niet door. Dit geldt ook voor voorbereidingsbijeenkomsten voor communie en vormsel.

- Uitvaarten en huwelijken gaan door tot maximaal 30 personen. Alle andere activiteiten in onze kerk gaan niet door.

- Misintenties kunnen doorgegeven worden aan kapelaan Van Velthoven via kapelaanvanvelthoven@gmail.com.

Verzoek: geef deze informatie door aan mensen die niet online actief zijn. 

Bereikbaarheid:

Heeft u vragen? Het pastorale team is bereikbaar via de oproeptelefoon 06-53997850.

Let op elkaar. Voel je je niet lekker, blijf dan thuis. Houdt je hygiëne in acht. 

Een uitgebreide toelichting van de bisschop leest u hier.