Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op onze website

Heeft u dringend een pastor nodig? Bel (06) 53 99 78 50.

Nieuwsbrieef Elisabethparochie

Vanaf heden zal op regelmatige tijden een Nieuwsbrief verschijnen voor de Elisabethparochie.

Met de Nieuwsbrief willen onze pastores u regelmatig een groet brengen en melden wat er in de parochie allemaal gebeurt en wat er allemaal mogelijk is.

Uiteraard zal de Nieuwsbrief ook steeds op de website geplaatst worden.

 

De zondagsvieringen worden voorzichtig weer opgestart

Vanaf zondag 7 juni zal er in elke Zeeuws Vlaamse parochie weer een eucharistieviering zijn.

Deze eucharistievieringen worden voorlopig de gehele maand juni gehouden in de kerken van Aardenburg, Hulst en Terneuzen.

Pastoor Wiertz en kapelaan van Velthoven zullen afwisselend de eucharistievieringen opdragen.

Het protocol rond deze vieringen leest u in de link.

PROTOCOL GELOVIGEN kerkelijk leven op 1,5 meter

In deze link vindt u een groot aantal zaken over het Kerk zijn met de anderhalve meter maatregel.

Zeker interessant om ook eens te bekijken.

hoe een aantal zaken concreet voor de Elisabeth-parochie zijn ingevuld, leest u in 'De zondagsvieringen worden voorzichtig weer opgestart'.

Steun voor Sibusiso

Goed nieuws voor Sibusiso

Lees het RegioBlad online!

U kunt het Regioblad op de website het beste lezen als u gebruik maakt van Google Chrome

Pinksternoveen

Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020, start de Pinksternoveen. Dit is een reeks gebeden die in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden. Het Bisdom Breda geeft een noveenboekje uit om de gelovigen bij het gebed te ondersteunen.

Het boekje heeft als ondertitel 'Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus'. Dát doen de leerlingen, nadat ze getuigen waren van de Hemelvaart van Jezus op de Olijfberg. Zij keerden terug naar de bovenzaal en bleven eensgezind volharden in gebed. Juist nu ervaren veel mensen de kracht van het gebed en het volharden daarin. De Pinksternoveen valt in de tweede helft van de Meimaand, toegewijd aan Maria. Maria Tenhemelopneming is ook de patrones van ons bisdom. Daarom roepen we haar voorspraak in en worden we uitgenodigd om na het noveengebed de rozenkrans te bidden met de geheimen van die dag.

Na afloop van de noveen, op Pinksterzondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda een nieuw initiatief: de Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief. Over dit initiatief wordt afzonderlijk bericht.

 

Parochie in beeld: video-opnames

Woord van Bemoediging door één van de pastores (met één of twee assistenten), wekelijks tot en met Pinksteren elke woensdag via het YouTube-kanaal van Kerkbelang Koewacht.

Deze Woorden van Bemoediging komen tot stand in samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse r.k.-parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-Parochie, H. Andreas West-Zeeuws-Vlaanderen en de stichting Kerkbelang Koewacht.

Gezinspastoraat thuis De tijd na Pasen

Veel parochianen vragen kapelaan Jochem naar de filmpjes die hij live heeft uitgezongen op facebook. Deze staan inmiddels ook allemaal op YouTube. Hij zendt iedere woensdag- en zondagavond live uit om 19 uur - via facebook.com/gezinspastoraat