Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Indien U in dringende gevallen één van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt U het volgende gsm-nr bellen: 06-53.99.78.50

INFORMATIEBIJEENKOMST BEDEVAART in TERNEUZEN

Datum/Tijd

24/10/2018
19:30 - 21:00

Terneuzen
Alberdingk Thijmstraat 2
Terneuzen

bisdombedevaart 2019 (12-19 oktober). U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Overweegt u om mee te gaan op deze bijzondere bedevaart? Laat u uitgebreid informeren op deze bijeenkomst en ontmoet alvast reisgenoten.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via E-mail bedevaart@bisdombreda.nl of bij Bianca Ivens telnr: 06-26364530

Woensdag 24 oktober 19.30 uur: Terneuzen
Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ
Parochie H. Maria Sterre der Zee Hulst
H. Andreasparochie Oostburg
Elisabethparochie Terneuzen

Gedeelte uit nieuwsbrief Vicariaat Middelburg

Jochem van Velthoven

Eerder hebben we u al bericht over de nieuwe benoeming van Jochem van Velthoven. Op vrijdag 26 oktober wordt Jochem van Velthoven gepresenteerd als kapelaan van de drie parochie in Zeeuws Vlaanderen, tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in de Emmaüskerk in Terneuzen. 

Geloofscursus module V: Kerkgeschiedenis

Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Kerkgeschiedenis'.

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.

Meer info hier...

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))