Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Indien U in dringende gevallen één van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt U het volgende gsm-nr bellen: 06-53.99.78.50

Lees het RegioBlad online!

Het RegioBlad van onze parochie wordt bij alle parochianen bezorgd. Lees het blad ook online. Hier vindt u ook de voorgaande edities digitaal.  

Geloofscursus module V: Kerkgeschiedenis

Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Kerkgeschiedenis'.

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.

Meer info hier...

Amnesty International

Gedurende de Adventzondagen zullen we, evenals vorig jaar, kerstkaarsen, -kaarten en servetten verkopen ten bate van Amnesty International aan het eind van de dienst.

 Warm aanbevolen!

 Clara Schumann.

Vicevoorzitter FNV te gast bij de Elisabeth-parochie

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, het Comité Elisabethdagen Kitty Jong een lezing te geven, omdat zij als geen ander kan vertellen hoe de vlag van de verzorgingsstaat erbij hangt.
U kunt haar toespraak hier lezen........

 

Meer info hier........

Noodoproep: Stopt het interkerkelijk koor Sjaloom na bijna 40 jaar met zingen??

 

Wat ons betreft gaat het nog jaren door. Echter, als er binnen nu en een aantal maanden geen nieuwe leden bijkomen ziet het bestuur van het interkerkelijk koor Sjaloom geen andere mogelijkheid dan het koor op te heffen. Ons koor bestaat op dit moment nog slechts uit 19 zingende leden. De basis is hierdoor te klein om het goed in stand te houden. Het koor kent veel leden die uit één familie komen, hierdoor zijn we extra kwetsbaar als deze er een keer niet zijn. Gelukkig hebben we naast de zingende leden nog een uitgebreid combomaar daar alleen redden we het niet mee. 

Dus, waar zijn al die zangers en zangeressen tussen ongeveer 12 en 60 jaar die graag zingen? We hebben vriendschap, gezelligheid en zingen in een ontspannen sfeer hoog in het vaandel staan. We verlenen onze medewerkingen in een verscheidenheid aan kerken en plaatsen, en dan met name in bijzondere kerkdiensten. Verder hebben we een afwisselend, origineel en uniek repertoire. Wil jij helpen ons koor te redden meld je dan aan bij onze dirigent Sjaak Hamelink (jhhamelink@xs4all.nl) . 

Met een vriendelijke groet,

Bestuur interkerkelijk koor Sjaloom

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))