Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Jubileumjaar Fàtima

Vanaf zaterdag 13 mei is er maandelijks op de 13de van de maand tot en met 13 oktober een gebedsmoment. Wilt U hier aan deelnemen? Lees meer over het programma.

Bijeenkomst open deur 26 september.

Deze gaat over profeten.
Het begint om 14.00 tot 16.00 uur te Axel.
Perron zuidoost, stationstraat 5.
Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. 

Avond met Marinus van den Berg

17 oktober 2017 is er weer een avond met Marinus van de berg.
Gaat over: Hoe leef je jij leeftijd? Lees meer over programma hier

 

 

 

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))