Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Indien U in dringende gevallen één van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt U het volgende gsm-nr bellen: 06-53.99.78.50

Lees het RegioBlad online!

Het RegioBlad van onze parochie wordt bij alle parochianen bezorgd. Lees het blad ook online. Hier vindt u ook de voorgaande edities digitaal.  

Johannes 12,20-33

Het Woord van God

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: “Heer, wij zouden Jezus graag spreken.” Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter antwoordde hun: “Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam.” Toen kwam er een stem vanuit de hemel: “Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.” Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.” Maar Jezus sprak: “Niet om Mij was die stem maar om u. Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven zal Ik allen tot Mij trekken.” Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.

Johannes 12,20-33

 

 

 

Bijeenkomst van Marinus van den Berg

De volgende bijeenkomst met Marinusvan den Berg zal zijn op:donderdag 15 maart 2018 om 19.30 - 21.45 uur De Ark –Louisastraat 43 – Sluiskil (PKN kerk)

Meer info hier

Geloofscursus module III opgeven.

U kunt zich al opgeven voor module III van de geloofscursus"liturgie en Sacramenten"
Voor alle geïnteresseerden is deze cursus aan te bevelen. De cursus is gratis en vind plaats in de grote zaal van het parochiecentrum in Terneuzen. De cursus wordt U aangeboden door het Sint Franciscus centrum.

Voor meer info hier....

 

 

 

Wekelijks rozenkransgebed voor de Vrede voor de Elisabethparochie

Vanaf deze Advent zullen een heel jaar door we wekelijks op donderdag om 15.30 uur het rozenhoedje voor de Vrede bidden in de Mariakapel van de Emmauskerk te Terneuzen. 

Kerkdienstenrooster 2018 dinsdagmiddag 15.00 uur het restaurant van De Blide\het Grand Café van De Zoutvliet.

LET OP!!!!!

De Vieringen en Diensten zijn volgend jaar één keer per maand op de dinsdag middag om 15.00 uur.
In het restaurant van De Blide\het Grand Café van De Zoutvliet. 

Zie folder met meer info.

Facebook Eparochie zeeuws-vlaanderen

Hallo beste mensen,

Wordt ook lid van de facebookgroep zodat U de berichten die daar op komen niet mist.
https://www.facebook.com/groups/1867836163467160/
En wordt daar lid door op (lid worden) te klikken.

Met vriendelijke groeten,
                                         De webmaster.

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))