Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Indien U in dringende gevallen één van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt U het volgende gsm-nr bellen: 06-53.99.78.50

Lees het RegioBlad online!

Het RegioBlad van onze parochie wordt bij alle parochianen bezorgd. Lees het blad ook online. Hier vindt u ook de voorgaande edities digitaal.  

Evangelie van komende Zondag

Johannes 6,41-51

Het Woord van God

In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, en zij zeiden: “Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?” Maar Jezus sprak tot hen: “Mort toch niet onder elkaar. Niemand kan tot Mij komen als de Vader die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. “Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat wie ervan eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.”

Johannes 6,41-51

www.gewijderuimte.org

Viering van 12 Augustus wordt voorgegaan door Tom Kouijzer

16 juni j.l.

Is Tom Kouijzer tot priester gewijd in de Basiliek van Hulst. Hij was als kleine jongen en ook  in zijn studententijd misdienaar in de Hulster Basiliek. Hij ging theologie studeren in Utrecht en in 2010 besloot hij in te treden bij de Paters Maristen. Hij verblijft momenteel in Dublin in de Donore Avenue parochie. Op 12 augustus zal hij voorgaan in de eucharistie viering in de Emmauskerk in Terneuzen. Diaken E. Bornhijm zal hem assisteren. Allen zijn van harte welkom om bij deze viering aanwezig te zijn en na de viering kennis te maken met Tom Kouijzer!

Film priesterwijding Tom Kouijzer

Uitnodiging!!!!

Deze maand bestaat het R.K. Gemengd Koor van Westdorpe 50 jaar en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Meer info hier.....

Facebook Eparochie zeeuws-vlaanderen

Hallo beste mensen,

Wordt ook lid van de facebookgroep zodat U de berichten die daar op komen niet mist.
https://www.facebook.com/groups/1867836163467160/
En wordt daar lid door op (lid worden) te klikken.

Al 134 leden

Met vriendelijke groeten,
                                         De webmaster.

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))