Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Indien U in dringende gevallen één van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt U het volgende gsm-nr bellen: 06-53.99.78.50

Lees het RegioBlad online!

Het RegioBlad van onze parochie wordt bij alle parochianen bezorgd. Lees het blad ook online. Hier vindt u ook de voorgaande edities digitaal.  

Evangelie van de zondag

Johannes 17,11b-19

Het Woord van God

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: "Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een mogen zijn zoals Wij. "Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. "Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. "Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde tenvolle in zich zouden bezitten. "Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. "Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. "Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet van de wereld ben. "Wijd hen U toe in de waarheid. "Uw woord is waarheid. "Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.Johannes 17,11b-19

Sacramentsdag Gebedsestafette in de Zeeuwse parochies

 Op donderdag 31 mei a.s. - Hoogfeest van Sacramentsdag en Feest van Maria Visitatie - houden vijf Zeeuwse parochies voor het derde jaar op rij van 5 uur 's-ochtends tot 21 uur 's-avonds een gebedsestafette.

Velen zullen bij het uitgestelde Allerheiligst Sacrament in verbondenheid met God en elkaar bidden voor de intenties van kerk en wereld, onze parochies, families, gezinnen  en vrienden. We zijn dankbaar deze aanbiddingsuren te mogen beleven en vertrouwen erop van Jezus en onze hemelse moeder Maria Vrede en Vreugde te ontvangen.

 Het programma vindt U op de parochiele websites:

Parochie H. Maria Sterre der Zee
http://www.rk-kerk-ozvl.nl

Elisabethparochie
https://www.eparochie.nl/home/

Andreasparochie
http://www.andreas-wzvl.nl

H. Pater Damiaanparochie
https://www.paterdamiaanparochie.nl

H. Mariaparochie Walcheren
https://www.rkwalcheren.nl

 Iedereen is van harte welkom!

emeritus pastoor Miel Erpelinck is vrijdag 13 april jl. overleden

2e vooraankondiging van het Pinksterevenement

Op vrijdagavond 18 mei zal de Heilige Geest als een lopend vuur door Axel gaan. Letterlijk en figuurlijk, want die avond organiseert de werkgroep Samen één Heer “Axel in Vuur en Vlam”.

 

De avond begint om 20.30 uur met een tocht met de Vlam van Pinksteren langs 3 geloofscentra van Axel. Startend bij “Perron Zuid-Oost” van de RK Elisabethparochie aan de Stationsstraat, lopen we via de GKV en PKN kerken - waar de Vlam symbolisch wordt doorgegeven - richting de Watertoren. Daar hopen we rond 21.00 uur aan te komen.

 

Aansluitend vindt bij de watertoren vanaf 21.00 uur een gezamenlijke bijeenkomst rondom Pinksteren plaats. Er zal zang en dans zijn, woorden van de voorgangers van onze 3 geloofsgemeenschappen en het geheel zal worden omlijst met een spectaculaire vuur- en lichtshow!

 

Dit wil je niet missen! Zorg dus dat je erbij bent en mocht je niet in de gelegenheid zijn om met ons mee te lopen: geen probleem! Wij zorgen voor voldoende zitgelegenheid bij de Watertoren.

 

Meer info via de facebookpagina van Samen één Heer en de website van PKN Axel: www.facebook.com/sameneenheer en www.pknaxel.nl

 

 

Facebook Eparochie zeeuws-vlaanderen

Hallo beste mensen,

Wordt ook lid van de facebookgroep zodat U de berichten die daar op komen niet mist.
https://www.facebook.com/groups/1867836163467160/
En wordt daar lid door op (lid worden) te klikken.

Met vriendelijke groeten,
                                         De webmaster.

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))